Cardiovasculair Risico

€ 7995Inclusief BTW
 • ID: 105164
 • Product Merk : Mijn-lab-test

Cardiovasculair Risico

Cardiovasculair Risico

 • Resultaten bekend: 2 weken
 • Laboratorium: USA
 • Certificaten: CAP en CLIA
 • Methode: Dried Spot Blood (DSB)
 • Afname: Vingerprik bloed
 • Hoeveelheid bloed: 4-5 grote druppels

Hoe werkt het hart- en vaatziekten risico onderzoek

Met het hart en vaatziekten risico onderzoek kunt middels een vingerprik de kans op hart en vaatziekten vast laten stellen. We meten tijdens dit onderzoek het allernieuwste HS-CRP level, LDL-Cholesterol, HDL-Cholesterol en het Triglyceriden level. In ons gecertificeerde laboratorium wordt uw bloed sample bekeken, enkele weken later krijgt u per e-mail de uitslag van uw onderzoek. Let op we adviseren u om met een van onze partners contact te leggen voor het doorspreken van uw resultaten.

Let op: ons hart- en vaatziekten onderzoek is geen vervanging van een consult bij uw arts.

De uitslagen van een deze thuistest zijn niet te vergelijken met een diagnose die uw arts stelt. Onze thuistest is uitsluitend indicatief en nooit een vervanger van uw consult bij een medisch specialist.

De test bevat:

 • Lipide profiel (totaal cholesterol, LDL, HDL, Triglyceriden)
 • HS-CRP Proteïne
 • HbA1c

HS-CRP reactief proteïne

Het hs-CRP; high sensitieve CRP of C-reactief proteïne (CRP), ultra-sensitief, is een onderzoek waarmee zeer laaggradige ontstekingsreacties aangetoond kunnen worden. Ultra-sensitief CRP wordt aangevraagd bij gezonde personen om te voorspellen of er sprake is van een verhoogde kans op het ontwikkelen van hart- en/of vaatziekte. De test wordt tevens aangevraagd bij patiënten die een hartaanval hebben doorgemaakt om de ernst in te kunnen schatten. Bij hart- en vaatziekten maakt het lichaam langdurig heel kleine hoeveelheden CRP aan. Deze kleine hoeveelheden kunnen niet worden gedetecteerd met de huidige CRP-test en daarom is de nieuwe ultra sensitieve CRP-bepaling op de markt gekomen. Deze test kan niet aangeven waar de focus van de ontsteking zich bevindt.

Uit diverse recente studies is duidelijk geworden dat de hs-CRP, met name indien gecombineerd bepaald met het totaal cholesterol en het LDL-cholesterol, een sterke voorspeller is van toekomstige coronaire aandoeningen bij ogenschijnlijk gezonde personen. Dit onderzoek is uitgevoerd omdat vermoed wordt dat laaggradige, chronische ontstekingen een belangrijke rol spelen bij het proces van atherosclerose. Er zijn nog geen duidelijke richtlijnen betreffende deze nieuwe bepaling omdat de test zeer recent is ontwikkeld. Een aantal Amerikaanse wetenschappers en artsen heeft de volgende richtlijnen opgesteld voor het inschatten van het risico op het ontwikkelen van een hart- en/of vaatziekte:

HDL Cholesterol

Het HDL-lipoproteïne wordt gevormd in de lever en in mindere mate de darm. Het HDL-lipoproteïne kan cholesterol opnemen uit de weefsels. Er wordt verondersteld dat HDL cholesterol kan verwijderen uitatheromen in de slagaders. Het HDL-cholesterol wordt vervolgens naar de lever getransporteerd voor excretie of hergebruik (of naar andere lipoproteïnen). Omwille van deze eigenschap wordt HDL-gebonden cholesterol (HDL-C) ook wel het goede cholesterol genoemd. Een hoge HDL-C-waarde lijkt bescherming te bieden tegen hart- en vaatziekten. Lage waardes (minder dan 1 mmol/l), ook wel hypoalfalipoproteinemiegenoemd, verhogen daarentegen het risico op hartlijden

LDL Cholesterol

Lagedichtheidlipoproteïne bestaat voor 78 à 80 procent uit cholesterolesters, triglyceriden, fosfolipiden en glycolipiden. Hierin zijn eiwitten opgelost, die 20 à 22 procent uitmaken van LDL. Deze eiwitten wordenapolipoproteïnen genoemd en LDL bevat vooral het type B100. Zij zorgen ervoor dat de cholesterol en andere vetstoffen door het waterige bloed getransporteerd kunnen worden. Apolipoproteïne B100 wordt herkend door receptoren van de weefselcellen, waardoor deze cellen de cholesterol kunnen opnemen indien nodig. Bij familiaire hypercholesterolemie werken deze receptoren niet, waardoor cholesterol zich ophoopt in het bloed. Of u familaire aanleg heeft kunt u testen met Nutri-Gene

Triglyceriden

Triglyceriden zijn vetten in het bloed die door het lichaam als energiebron gebruikt worden. Als uw triglyceriden verhoogd zijn, kan dit het proces van aderverkalking versnellen en uiteindelijk zelfs hart- en vaatziekten veroorzaken. Het is daarom belangrijk om uw triglyceriden waarden laag te houden.

Mogelijk vraagt u zich nu af: zijn mijn triglyceriden waarden nu te hoog of moet ik ze verlagen? Als richtlijn kunt u aanhouden om te streven naar triglyceriden waarden van 1,7 mmol/l of lager. Een waarde hoger dan 1,7 mmol/l geeft een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. U kunt uw triglyceriden waarden laten bepalen aan de hand van dit onderzoek

HbA1c (Glucose level rode bloedcellen)

Wat wordt er gemeten met het HbA1c? Hb is een afkorting van hemoglobine. Dat is de kleurstof in rode bloedcellen, die zorgt voor vervoer van zuurstof. Rode bloedcellen komen tijdens hun verblijf in het bloed glucose tegen. Hoe hoger de bloedglucose, hoe meer daarvan aan hemoglobine plakt.

Rode bloedcellen hebben een levensduur van 2-3 maanden. Het HbA1c (of glyHb) geeft het percentage rode cellen aan waaraan glucose is geplakt, en weerspiegelt dus het gemiddelde glucosegehalte in de voorafgaande 2-3 maanden. Bij mensen zonder diabetes is het HbA1c 20-42 millimol per mol. Dat is de normaalwaarde uitgedrukt in nieuwe eenheden sinds 2010. Voordien was dat 4-6%.

De bloedglucose wordt uitgedrukt in mmol/l, en het HbA1c in mmol/mol. Hoewel er een duidelijk verband bestaat tussen het HbA1c en de gemiddelde glucosewaarden, kun je de uitslagen dus niet rechtstreeks met elkaar vergelijken. Daarom hebben we de HbA1c-waarden en de daarmee overeenkomende gemiddelde glucosewaarden op de tekening naast elkaar gezet.