Kruidnagel nagel

€ 560Inclusief BTW
  • ID: 2778
  • Product Merk : Volatile
  • EAN nummer : 8715542002635
  • Inhoud:: 5ml

Kruidnagel nagel

Kruidnagel, nagel  

Kruid afkomstig van Madagaskar. 

Versterkt de zelf helende krachten in de mens en het gevoel van eigenwaarde.

Samenstelling
Syzygium aromaticum (kruidnagel) essentiële olie

Gebruik
In verdamping een of enkele druppels (naar voorkeur)
ILees voor gebruik altijd de bijsluiter. Hier vind je ook meer informatie over doseringen bij de diverse toepassingen.

Waarschuwing
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Schadelijk bij inademing.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bij inslikken meteen een antificentrum of arts raadplegen.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten bereik van kinderen houden.
Contact met de ogen, huid of kleding vermijden.
Na inslikken: de mond spoelen, GEEN braken opwekken. 
Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.
Voorkom lozing in het milieu.

Fabrikant
Volatile BV
Industrieweg 3
8131 VZ  Wijhe